Presentation

Hans Westergren är sedan 1990 specialist i tandreglering/ortodonti.

Hans har tidigare jobbat i Falun och Dubai. Han har varit lärare vid specialistutbildningen vid Tandläkarhögskolan samt Eastmaninstitutet. Sedan 2002 arbetar Hans vid Engelbrektskliniken. Kliniken består av tandläkare, tandhygenist samt specialister.

HANS WESTERGREN TANDREGLERING | ENGELBREKTSPLAN 2, STOCKHOLM | TELEFON 08-6112320