Behandlingar

Hans Westergren har klinisk erfarenhet av de flesta tekniker inom tandreglering/ortodonti.

Vid den inledande konsultationen utgår vi från Dina önskemål och förutsättningar, och kommer gemensamt fram till den för Dig optimala behandlingen.

För att uppnå högsta kvalité delegeras inget kliniskt arbete utan all behandling utförs av Hans och självklart är Du ensam patient i behandlingsrummet.

De produkter som används kommer från  – ett världsledande företag inom tandreglering.

HANS WESTERGREN TANDREGLERING | ENGELBREKTSPLAN 2, STOCKHOLM | TELEFON 08-6112320